Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Özgür YERLİ, Sinem ÖZDEDE
BİR ANITPARK PROJESİNİN TASARIM SÜRECİ
 
Kişileri, yapıları, olayları, kavramları ve objeleri çeşitli nedenlerle simgeleştirilme eylemi kültürün bir ürünüdür ve bu ürün, anıt olarak anılmaktadır. Anıtsal mimari öğeler; çeşitli temalar, hatıralar, efsaneler, gelenekler ve hatta gerçek olayları temsil edebilmektedir Mezarların anıtlaşması da benzer şekilde önemli kişi ya da kişilerin anısını belleklere taze tutabilmek ve yaşatabilmek adına ortaya çıkmıştır. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ın merkezindeki Madımak Oteli’nde düzenlenen Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliğinde çıkan olaylarda, otelde bulunanlardan 33 kişi hayatını kaybetmiş ve olay ‘Madımak Olayı’ olarak tarihe geçmiştir. Çalışmanın amacı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına, anıt niteliği taşıyan bir anıtpark projesinin tasarlanmasıdır. Çalışma alanı Sivas ilinin Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'dür. Çalışmanın yöntemi ise proje tasarım süreçlerine dayanmaktadır. 2 temmuz olaylarının anısına tasarlanan anıtparkın temel kaygısı, yaşamını yitiren canların bu mekanda sonsuza dek yaşatılması ve mekanın 33 canın ruhunu barındıran simgesel bir anıtmezara dönüştürülmesi fikrini taşımaktadır. Sonuç olarak tasarlanan alan kullanımları ile olaya ve alevilik, bektaşilik kültürüne dair okuma, izleme, bilgilendirme eylemleriyle beraber çeşitli aktif ve pasif rekreasyona imkan sunan fonksiyonlar alana kazandırılmıştır. İnsanların sosyalleştiği kültürlerin paylaşıldığı, barış, dostluk, hoşgörü, ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir anıtpark kurgulanmıştır. Bu sayede toplumda derin izler bırakan bu olayın akıllarda taze tutulması ve yılın sadece anma günlerinde değil, her günü mekanın kullanılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sivas, Anıtpark, Peyzaj Tasarımı

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.003.x

THE DESIGN PROCESS FOR THE MEMORIAL PARK PROJECT
 
The act of symbolizing people, structures, events, concepts and objects for various reasons is a product of culture and this product is called monument. Monumental architectural factors can represent various concepts, memories, legends, traditions and even real events. The monumentalization of the tombs occur in order to keep the memories of the important person or people fresh and to keep them alive. Events took place on 2 July 1993 in remembrance of Pir Sultan Abdal held in the Madımak Hotel in the center of Sivas. This event where 33 people lost their lives in the hotel passed down to our history as 'Madımak Incident'. The aim of this project is to design a memorial park that has qualifications of a monumental memory for those people who lost their lives during the Madımak Incident on 2 July 1993. The study area is Ortaköy, in the Şarkışla district of the Sivas City. The method of this study is based on project design processes. The main concern of the memorial park designed to commemorate the events of 2 July, is the idea that the lives of those who lost their lives will be kept alive forever in this space and converted into a symbolic monument that houses the spirit of 33 lives. As a result, designed field uses and the functions that provide various active and passive recreation together with reading, monitoring, informing actions on the cultural aspects of the Alevism and Bektashism are gained. A memorial park is fictionalised that allows socialization of people, sharing of cultures, the feelings of peace, friendship, tolerance and brotherhood are reinforced. In this respect, it is aimed to keep this event which left deep traces in the society, fresh on the minds of people, and to design this place to be used every day, not just during the commemorations.

Keywords: Sivas, Memorial Park, Landscape Design

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.003.x

Tam Metin