Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT
BİGA BELEDİYESİ DOĞANKENT REKREASYON ALANI VE MEYDANI PEYZAJ PROJESİ
 
Hızla artan yapılaşma ve azalan yeşil alanlar, insanların rekreasyon alanlarına olan ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Yoğun iş temposu, farklı kaynaklı stres ve negatif enerjiden kurtulmak, ruhsal ve bedensel tazelenme için spor önemli bir rekreasyonel araçtır. Doğal veya kültürel peyzaj içinde yapılan spor ve aktif dinlenme, pozitif enerji yaratmada daha etkili olmaktadır. Bu çalışma ile, çoğunlukla müstakil konutların bulunduğu yeni yapılaşma alanlarından olan Doğankent’de bir rekreasyon alanı projesi hazırlanmıştır. Çalışma alanı, etrafındaki konutlarda yaşayan kullanıcıların dinlenme ve spor aktiviteleri ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayacak bir rekreasyon alanı şeklinde tasarlanmıştır. Projede renk, doku ve form özellikleri ile etkili bitkilerin kullanıldığı alanlar, hareketli su yüzeyi, saat kulesi ve meydanı, açık hava spor aletleri alanı, koşu parkuru, Biga’nın tarihini anlatan yazı ve kabartmaların bulunduğu duvar ile oturma ve dinlenme alanları gibi kullanımlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biga, Çanakkale, Doğankent, Meydan, Peyzaj Projesi, Rekreasyon

Doi: 10.17365/TMD.201439197

BIGA MUNICIPALITY DOGANKENT RECREATION AREA AND SQUARE LANDSCAPE PROJECT
 
Formation which increase swiftly and green areas which decrease, increase peoples’ needs for recreation areas. Sport is a recreational implement for busy work tempo, different welded stress and getting out of negative energy. Sport and active rest done in natural and cultural landscape are more influential to create positive energy. With this work, a recreation area project is prepared in Doğankent which is one of new formation areas that are mostly detached houses. Work area is designed as a recreation area to fulfill the inhabitants’ rest and sport activity also their social and culturel needs. In the project is given place to uses like colour, tissue and form features with areas that efficient plants are used, active water surface, clock tower and square, outdoors sport equipments area, jogging track, wall which include article and reliefs that explain history of Biga, sitting and rest area.

Keywords: Biga, Canakkale, Doğankent, Area, Landscape Project, Recreation

Doi: 10.17365/TMD.201439197

Tam Metin