Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Mimarlık  

Dilşat Deniz ÖLEKİ
ART NOUVEAU’NUN OSMANLI’DAKİ YANSIMASI(ŞEYH ZAFİR TÜRBESİ ÖRNEĞİ)
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlayan yeni dönemin getirdiği değişimin ve gelişimin, mimarlık ve sanat alanında büyük yansımaları olmuştur. Bu yansımalar, ithal mimarların elinden ithal üsluplarla yükselen yapılar şeklinde ortaya konmuştur. İthal mimar faaliyetlerinin etkisi II. Abdülhamid döneminde zirveye ulaşmış ve bu dönemde imparatorluk sınırları içerisine dahil olan İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tasarımları ile bu faaliyete büyük katkılarda bulunmuştur. D’Aronco Avrupalı bir mimarlık üslubunu Osmanlı Mimarisi ile birleştirme işlemini aşama aşama gerçekleştirmiş, son dönem eserlerinde Art Nouveau üslubuna yoğunlaşmıştır. Bu dönemde II. Abdülhamid’in sadakatle bağlı olduğu şeyhi, Şeyh Muhammed Zafir için yapılacak türbeyi tasarlama görevi de “Sarayın Başmimarı” unvanına sahip D’Aronco’ya verilmiştir. Ki kendisinin başyapıtlarından kabul edilen Şeyh Zafir Türbesi bu aşamaların son halkası olmuş ve böylece Avrupa üslubu olan Art Nouveau’nun Osmanlı mimarisiyle buluşmasındaki en temel yapılarından biri haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Art Nouveau, Türbe, Şeyh Zafir, Raimondo D’Aronco

Doi: 10.17365/TMD.201439195

THE REFLECTION OF ART NOUVEAU IN THE OTTOMAN (SHEIKH ZAFİR SEPULCHER EXAMPLE)
 
New period began with Tanzimat Fermanı at Ottoman Empire. The new period brought improvement and change that registered on architectural and art. The effects was produced by imported architects’ hands with built with imported style buildings. Effect of imported architect activity climaxed at period of II. Abdulhamid and there has been a great contribution to this activty by Italian architect Raimondo D’Aronco who was in on line of Empire at this period. D’Aronco combined architectural style from Europe with Ottoman style and D’Aronco did the process step by step. He concentrated syle of Art Nouveau for his works at last period. At the same period, II. Abdülhamid was bond faithfully with Şeyh Muhammed Zafir died and Sultan II. Abdulhamid assigned to design tomb for Şeyh Muhammed Zafir to D’Aronco who gave cheif architect of palace title by II. Abdulhamid. D’Aronco’s Şeyh Zafir Tomb is accepted as masterpriece that is degrees of last ring. So the tomb became one of the most basic buildings at style of Art Nouveau from Europe combined Ottoman Architecture.

Keywords: Osmanlı, Art Nouveau, Türbe, Şeyh Zafir, Raimondo D’Aronco

Doi: 10.17365/TMD.201439195

Tam Metin