Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

Asena SOYLUK, Aslı YILDIZ
ANKARA`DA TEK KİŞİLİK HANE HALKLARI İÇİN TASARLANMIŞ KÜÇÜK KONUTLAR
 
Günümüzde nüfus projeksiyonlarında meydana gelen demografik dönüşümler, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenler tek kişilik hane halklarının nüfus içerisindeki payını arttırmaktadır. Bu artışa paralel olarak, farklı beklentilere cevap verebilen konut ihtiyaçları da oluşmaktadır. Loft, stüdyo daire, home ofis/ev ofis ve suit daireler, tek kişilik hane halkları için özelleşmiş küçük konut tipleridir. Çalışmada, bu konutların kavramsal farklılıkları, gelişim süreci, yer seçimleri ve plan kurguları incelenmiş olup; güncel konut ilanlarından elde edilen veriler ışığında, Ankara’da dağılım gösterdikleri bölgeler tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda, küçük konutlar içerisinde kullanıcı gereksinimleri için özelleşebilen ve mekansal olarak yenilikler öneren plan çözümleri için bir tablo oluşturulmuştur. Tünel kalıp taşıyıcı sistemle tasarlanmış bu konutların, sistemin getirdiği mimari kısıtlara rağmen, mekansal açıdan farklı planlar içerdikleri görülmüştür. Sonuç olarak; küçük konutların kentteki çalışma alanlarına ve üniversitelere yakın olan Çankaya ve Etimesgut’ta yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Bu konutların, yeni projeler ile daha da çeşitlenip, tek kişilik hane halkı profiline uygun olarak geliştirileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük Konut, Tek Kişilik Hane Halkı, Loft, Stüdyo, Suit, Home Ofis/Ev Ofis

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.002.x

SMALL HOUSES DESIGNED FOR SINGLE-FAMILY HOUSEHOLDS IN ANKARA
 
Demographic transformations, socio-economic and cultural issues have increased the number of single-family households in the population. In parallel, it has also begun to emerge housing needs that respond to different expectations. Thus, loft, studio, home office and suit rooms are some typical housing units specialized for single-family households. In the research, it has been examined the development process, site selection criterias and plan scenarios of these dwellings in Ankara. In the light of data obtained from current housing announcements, it has been identified the regions where small housings are distributed in the city. Also, it has been designed a chart for those which have plan scenarios for user requirements. As a result, it has been seen that small housing gathers in the Çankaya and Etimesgut districts of the city. Despite the architectural constraints imposed by tunnel formwork load bearing systems, they contain different plan constructs from a spatial point of view.

Keywords: Small Housing, Single-Family Households, Loft, Studio, Suit, Home Office

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.002.x

Tam Metin